Wetgeving - Reclame & Design

Veiligheid

WETGEVING

arbo 

Reclame & Design werkt volgens de geldende wet- en regelgeving.
Naast de Arbo-wetgeving worden ook alle Vluchtrouteaanduidingen en Vluchtwegmarkeringen uitgevoerd volgens ISO 7010.
Ook voor de Maritieme- en Offshore projecten leveren wij alle producten overeenkomstig de huidige IMO voorschriften.

PARTNERS

Reclame & Design werkt samen met Safe Escape Concepts (SEC) – ISO 9001-2015     www.safe-escape.eu
en is  JALITE Authorized Distributor

EEG

Nederland valt onder de Europese Wetgeving.
Internationaal: 
 ISO en IMO
Communicatie, Uniformiteit en Standaardisatie bij gebouwen, schepen, offshore en Defensie (KN 15600).

Arbowet

Regelgeving over Veiligheid op de Werkplek.
Vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en in de Arboregeling.

De eigenaar/ bestuurder moet :

1.  Voldoen aan wet- en regelgeving  (o.a. vluchtrouteborden ISO 7010) 

2.  Ten aller tijde kunnen aantonen dat hij alles heeft gedaan om de veiligheid
     van werknemers en bezoekers te waarborgen.

Hiervoor geldt de omgekeerde bewijslast.

Aansprakelijkheid

De terugtredende overheid legt de verantwoordelijkheid voor de Veiligheid volledig bij de bestuurder (eigenaar / huurder).